návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Agendy Obecního úřadu Sudovo Hlavno  
 

Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
    a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za rekreační pobyt
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena