návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Czech POINT na Obecním úřadě Sudovo Hlavno  
 


http://www.czechpoint.cz
 

Kontaktní místo Czech POINT
na Obecním úřadě Sudovo Hlavno bylo vybaveno
z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje

 

 

Úřední hodiny OÚ Sudovo Hlavno

středa

8.00-12.00

17.30-19.30

pátek

8.00-10.00

 

 

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa

Poskytujeme tyto služby - Výpis z veřejných evidencí:

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky

 • Výpis z obchodního rejstříku

 • Výpis z živnostenského rejstříku

 • Výpis z rejstříku trestů

 • Výpis bodového hodnocení osoby

 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)

 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
(LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů (RT)
  U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
  Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
  V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
  V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.
  Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 50,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.
   

 • Bodové hodnocení osoby
  U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele. Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
  Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
  U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
  za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Ceník:

 • Bodové hodnocení řidičů   50 Kč

 • Živnostenský rejstřík  50 Kč každá další str. 20 Kč

 • Rejstřík trestů  50 Kč

 • Obchodní rejstřík  50 Kč a každá další str. 20 Kč

 • Insolvenční rejstřík  50 Kč a každá další str. 50 Kč

 • Katastr nemovitostí  100 Kč a každá další str. 20 Kč

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena