návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno   
Sbor dobrovolných hasičů má v Sudově Hlavně dlouhodobou tradici, byl založen r. 1883. Jeho činnost nepřerušily ani obě světové války. 
V roce 2013 si hlavnovští hasiči připomněli již 130. výročí založení sboru. 
Má 97 členů, zásahovou jednotku. Záslužná je práce sboru s mládeží. Mladí členové se účastní hry Plamen v rámci požárního sportu.

Od roku 1997 je každoročně pořádán Memoriál Jana Hlaváčka. Tato soutěž v požárním sportu se díky výbornému organizačnímu zajištění vždy těší velké účasti družstev všech kategorií.

Starosta SDH: Miroslav Houdek
Jednatel SDH: Milan Volf
Pokladník SDH: Zdeněk Mašek
Náměstek starosty SDH: Miroslav Zima
Velitel SDH: Lukáš Mikšovský

Ze života spolku:

thn00011.jpg Výroční valná hromada SDH Sudovo Hlavno, 31.1.2015

thn00004.jpg Memoriál Jana Hlaváčka

17. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka se konal v sobotu 10. května na hřišti. Hlavnovští hasiči loni oslavili 130. výročí založení sboru. Při této příležitosti dostali od obce příspěvek na zakoupení slavnostního praporu a právě na memoriálu byl nový prapor poprvé představen. Po zahájení soutěže si velitelé družstev vylosovali pořadí útoků a mohlo se začít soupeřit. Mladí hasiči soutěžili v klasickém požárním útoku, ženy a muže čekal netradiční požární útok s vloženými překážkami na trati. Pro návštěvníky bylo připraveno zázemí s občerstvením. Ani letos nechyběly vyhlášené hlavnovské bramboráky a palačinky, na grilu se pekly klobásy. Po skončení soutěže a předání pohárů následovalo přátelské posezení a hodnocení celé akce.
 
thn00010.jpg Pietní vzpomínka na padlé spoluobčany

U příležitosti konce 2. světové války položili členové Sboru dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno věnce k pomníkům padlých v obou světových válkách.
 
thn00010.jpg Memoriál Jana Hlaváčka
13. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka uspořádali v sobotu 22. května na místním hřišti hlavnovští hasiči. V netradičním útoku soutěžila družstva mužů a žen, děti předvedly klasický útok podle pravidel požárního sportu. Počasí se po dopoledním dešti umoudřilo a při závodě už svítilo slunce. Jako každý rok si soutěžící i návštěvníci akce mohli pochutnat na výborných bramborácích, které přímo na hřišti pekly manželky hasičů. A protože se memoriál konal v den, kdy naši hokejisté bojovali o účast ve finále na mistrovství světa, zajistil sbor TV přijímač a při závěrečných samostatných nájezdech byla hasičská soutěž na chvíli přerušena a všichni fandili sportovcům. Výsledky hlavnovských hasičů: muži 3. místo, ženy 2. a 4. místo, mladší žáci 2. místo, starší žáci 2. a 3. místo. Sbírka pohárů v klubovně hasičské zbrojnice se tak opět rozroste o několik trofejí.

 
thn00004.jpg Fotografie z průběhu opravy zásahového vozidla Liaz 19.12.2008

Nové hasičské zásahové vozidlo

Ve středu 20. srpna 2008 v 17 hodin bylo před budovou hasičské zbrojnice slavnostně předáno hasičské zásahové vozidlo CAS 25 na podvozku LIAZ místní zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Předání se zúčastnili za HZS Středočeského kraje plk. Jan Žižka, plk. František Hep, npor. Bc. Zdeňka Vrzalová, za obec starostka Lenka Houdková a zastupitel Miroslav Zima. Hlavnovským hasičům se tak splnilo jejich velké přání a po nezbytných úpravách vozidla budou k zásahům jezdit modernějším a rychlejším autem.
  Úpravy hasičské zbrojnice
Hasiči snižovali podlahu a vjezd do zbrojnice, aby se jim sem vešlo nové zásahové vozidlo. Při bourání betonu byla vyjmuta láhev se vzkazem, který sem byl dán při posledních stavebních pracích. Do láhve byl přidán nový vzkaz a vše bylo znovu zabetonováno do podlahy.
  Výcvik hasičské jednotky
V sobotu 11. října se naše zásahová jednotka obce zúčastnila praktického výcviku školení formou soutěže ve Staré Boleslavi. Přítomni byli: Houdek Miroslav, Zima Miroslav, Mrhal Jan, Čurda Pavel, Mašek Zdeněk, Mikšovský Lukáš.
Své znalosti a zkušenosti jsme předvedli v těchto disciplínách: zručnost strojníků při jízdě zásahovým vozidlem, určování nebezpečných látek, zkouška čerpadel, zdravověda, natažení vedení s nástřikem na cíl, fyzická příprava (kliky a lehsedy), zásady vniknutí do bytu a jiných uzavřených prostor, chování a postup při zásahu.
Naše jednotka zvládla všechny disciplíny bez ztráty jediného bodu a v konkurenci dvanácti družstev získala 1. místo.
   

Výroční schůze SDH, prosinec 2007
Výlet mladých hasičů do ZOO v Praze v prosinci 2007 jako odměna za celoroční práci.
Soutěž mladých hasičů v hasičském sportu - Chotětov.
Mladí hasiči.    
Soutěž mladých hasičů v hasičském sportu - Kostelní Hlavno.
 
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena