návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Obec Sudovo Hlavno  
 

 

Současné Sudovo Hlavno je vesnicí, kde se neobydlené domy dají spočítat na prstech jedné ruky. O trvalé bydlení nebo domek k rekreaci je tu velký zájem. Vesnice lidem nabízí klidné,  upravené prostředí a především bohatý společenský život. Novoroční běh, hasičský ples, Masopust, pálení čarodějnic, Velikonoce – to je jen několik z mnoha pořádaných akcí a tradičních zvyků, které se ve Hlavně během roku konají a dodržují za účasti domácích i přespolních návštěvníků. Zastupitelstvo obce považuje za velmi důležité zachování tradic, které k vesnici patří, a dobrých sousedských vztahů. Proto podporuje i činnost místních spolků myslivců, hasičů a zahrádkářů, jejichž členové také pomáhají organizovat akce a soutěže, určené dětem.

 Budoucí rozvoj obce řeší připravovaný územní plán, počítající s pozemky pro rodinné domy i podnikání, zároveň však respektující vesnický ráz, který zůstane zachován. Největší připravovanou investicí je výstavba tlakové kanalizace se společnou čistírnou odpadních vod v obci Dřísy. Mezi další projekty, které chce zastupitelstvo obce realizovat patří například vybudování dětského hřiště, obnova zeleně na návsi, oprava nevyhovujících chodníků v obci, či vymezení nové cyklotrasy. Protože obecní rozpočet je omezený, snaží se vedení obce získat pro své aktivity spolufinancování z dotačních fondů. 

 
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena