návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Místní poplatky obce Sudovo Hlavno  

Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny OÚ Sudovo Hlavno, nebo převodem na účet obce vedený u Komerční banky, a.s.,
číslo účtu: 34928181/0100
, variabilní symbol: 1337 (odpad), 1341 (pes), specifický symbol: číslo popisné.
Poplatky jsou splatné jednorázově do 31.března

 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena