návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Nakládání s odpady  
Obec Sudovo Hlavno je smluvním partnerem firem
zajišťujících sběr a likvidaci odpadů:
 
 
 

 Jak třídíme?

Středočeský kraj uspořádal v loňském roce již 5. ročník soutěže pro obce a města s názvem “My třídíme nejlépe” v třídění využitelných složek komunálního odpadu. Soutěž je součástí projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“, který díky aktivnímu přístupu obyvatel dostává realný smysl a zhodnocení, neboť výrazně přispívá ke zlepšování životního prostředí v našem kraji.

Sudovo Hlavno se v této soutěží umístilo na pěkném 28. místě z celkového počtu 655 obcí (kategorie obcí do 499 obyvatel). Soutěž proběhne i letos a k ještě lepšímu umístění Hlavna může pomoci každý z nás. Stačí pečlivě třídit odpad z domácnosti a do popelnice vyhazovat jen to, co nepatří do některého z kontejnerů na tříděný odpad. Drobné elektrospotřebiče a použité baterie (tužkové, ploché…) lze vyhodit do kontejnerů umístěných na chodbě v budově OÚ. Čím více tříděného odpadu se z obce odveze, tím vyšší je peněžní příspěvek, který obec dostane. Za rok 2009 to bylo 25 tis. Kč.

Přehled druhů odpadů a způsob jejich likvidace:

Tříděný odpad:                                               kontejnery na plasty, sklo papír, nápojové kartony

Běžný odpad z domácnosti:                           popelnice (svoz každý pátek ráno)

Nebezpečný odpad:                                       mobilní svoz 2x ročně dle oznámení

Televizory, kuchyňské elektrospotřebiče:         mobilní svoz 2x ročně dle oznámení

Objemný odpad (křesla, matrace, koberce):     kontejner v areálu zemědělské společnosti (pouze na oznámení OÚ,
                                                                    do areálu není volný přístup)

Železo:                                                          kontejner v areálu zemědělské společnosti (každá první sobota v měsíci, 10 – 11 hodin)

Pokud někdo vyklízí půdu, rekonstruuje dům, zkrátka má odpadu více, je potřeba objednat si svůj vlastní kontejner.
Stavební ani jiný odpad rozhodně nepatří někam za ves do příkopu či do křoví !!!

 
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena