návrat na úvodní stránku

 
              Home | Povinné informace | E-podatelna | Úřední deska
Obecní úřad Sudovo Hlavno
294 76  Sudovo Hlavno 15
telefon: 326 971 081, e-mail: ou@sudovohlavno.cz

   
  Obecně závazná vyhlášky obce Sudovo Hlavno  


 
 • Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 2/2015, kterou se mění OZV Č. 1/2012, o místních poplatcích.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2016, ZRUŠENA - od 1.1.2020 nahrazena OZV č. 1/2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudovo Hlavno.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2015, ZRUŠENA - od 1.1.2020 nahrazena OZV č. 2/2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 1/2012 o místních poplatcích
  Tato vyhláška 1.1.2016 změněna vyhláškou č. 2/2015, ZRUŠENA - od 1.1.2020 nahrazena OZV č. 1/2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Sudovo Hlavno č. 3/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sudovo Hlavno
  ZRUŠENA - od 1.4.2015 nahrazena OZV č. 1/2015
 
 

 

©2007-2010 OBEC SUDOVO HLAVNO, všechna práva vyhrazena