Sudovo Hlavno
Sudovo Hlavno

Víceúčelové hřiště

Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno

Provozní řád víceúčelového hřiště

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování sportovního areálu obci Sudovo Hlavno:

 • název: Víceúčelové hřiště          (dále jen „sportovní areál“)      
 • vlastník, provozovatel: Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno

Sportovní areál je určen zejména ke sportovnímu vyžití veřejnosti, dále pro potřebu školských zařízení a také pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace.

Čl. I - Provozní doba

                                    letní období (1.4. – 30.9.)                     zimní období (1.10. – 31.3.)

 • pondělí – pátek:          8:00 – 20:00 hod.                                 8:00 – 18:00 hod.
 • sobota – neděle:         9:00 – 21:00 hod.                                 9:00 – 18:00 hod.

Čl. II - Pravidla pro užívání víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním  činnostem, pro které bylo vybudováno: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry. Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění.

Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

 • hraní s kotoučem (pukem), neboť hrozí poškození oplocení a zvýšené nebezpečí úrazů
 • z bezpečnostních důvodů požívání jakéhokoliv jídla
 • kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek
 • odhazování odpadků mimo určená místa
 • vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty
 • nosit ostré předměty do prostoru hřiště
 • jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště
 • manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou

Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupními vraty. Je zakázáno přelézat hrazení a vylézat na jeho konstrukci.

Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázáni. O tomto nevhodném chování budou informováni rodiče nezletilých dětí.

Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených  věcí a za škody na zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.  Každý návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště.

Za nepříznivého počasí může být hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno.

Vstup na hřiště a se musí hlásit správci, který návštěvníkům zapůjčí klíče od vrat. Po skončení hry jsou návštěvníci povinni vrátit sportovní vybavení zpět na své místo, hřiště uklidit,  uzamknout a předat klíče zpět správci nejpozději do 10 minut po skončení doby pronájmu.

Všechny osoby, které vstoupí do sportovního areálu, jsou povinny řídit se tímto provozním řádem a respektovat pokyny správce hřiště. Návštěvníci, kteří se zde budou chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou správcem hřiště vykázáni.

Čl. III - Provoz a údržba sportovního areálu

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá jeho správce. Správce sportovního areálu vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin zatížení, závady a jím provedenou údržbu.
Údržba hřiště s umělým trávníkem se provádí (dle potřeby) následujícím způsobem:

a) denně: Na závěr provozní doby se plocha překartáčuje a odstraní se z ní případné nečistoty.

b) měsíčně: Na konci každého měsíce se zkontroluje množství písku na ploše, v případě potřeby se provede jeho lokální doplnění a zapracování kartáčem do koberce z umělé trávy. Před tímto krokem je nutné pečlivě odstranit z hrací plochy veškeré i drobné nečistoty (listí, zbytky květů, atd.).

c) ročně: Na závěr sezóny se provede dokonalá údržba povrchu z hlediska odstranění všech nečistot.  Před zimou a po zimě se doplní plochy novým křemičitým pískem spolu s jeho zapracováním.

d) jedenkrát za 4 roky je nutné provést buď celkovou výměnu vsypaného křemičitého písku nebo jeho úplné a důkladné vyčištění.

Čl. IV - Pořádání hromadných akcí

Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi nejméně dvěma sportovními družstvy např. zápas v kopané.

V případech, kdy ve sportovním areálu pořádá hromadné akce jiný subjekt (dále jen „pořadatel“) než Obec Sudovo Hlavno, je povinen zajistit na své náklady pořadatelskou službu.

Je-li na hromadné akci vybíráno pořadatelem vstupné, zajišťuje si jeho výběr pořadatel a to na své náklady a na svoji zodpovědnost.

Čl. V  - Ochrana zdraví návštěvníků

K seznámení návštěvníků s provozem sportovního areálu je tento řád k dispozici u správce areálu, na webu obce a rovněž je vyvěšen na vstupních vratech sportovního areálu.

U správce areálu je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu.

Čl. VI - Telefonní čísla

 • Správce sportovního areálu: 721 085 760 (p. Čurda)
 • Lékařská první pomoc: 155
 • Hasiči: 150
 • Policie ČR / IZS: 158 / 112
 • Obecní úřad Sudovo Hlavno: 326 971 081, 724 107 079
Datum vložení: 10. 12. 2020 21:24
Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2020 21:29

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
1
12 13 14
1
15 16 17
18 19 20 21
1
22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Dostavba hasičské zbrojnice

banner

publicita 1.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 73.39 kB

Dar od Nadace AGROFERT

Modernizace budovy obecního úřadu a knihovny

banner

Publicita.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 119.16 kB

Dar od Nadace AGROFERT

banner

Publicita.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 83.87 kB

Rekonstrukce místních komunikací v obci Sudovo Hlavno

banner

povinná publicita - MMR.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 202.93 kB

Obecní rozhlas do kapsy

SMS Info

Tato služba slouží k zasílání informací, pozvánek, novinek, ale také k rychlému varování před mimořádnou událostí

Přihlásit se k odběru lze na obecním úřadě

Cecemínsko

Cecemínsko

Dobrovolný svazek obcí "Cecemínsko"

Vstup zde

Czech POINT

Czechpoint

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Sudovo Hlavno

Czech POINT úřední hodiny

Hlavnovský zpravodaj

O naší obci

Současné Sudovo Hlavno je vesnicí, kde se neobydlené domy dají spočítat na prstech jedné ruky. O trvalé bydlení nebo domek k rekreaci je tu velký zájem. Vesnice lidem nabízí klidné, upravené prostředí a především bohatý společenský život.