Sudovo Hlavno
Sudovo Hlavno

Velikonoční řehtání

Velikonoční řehtání K tradičním velikonočním zvykům patří ve Hlavně řehtání. Řehtat se chodí ve čtvrtek ve 4.30 ráno a ve 14 hodin. V 17 hodin se chodí vybírat po domech s písničkou: Paní……dejte nám otýpku slámy anebo na petrolín. Zvyk pochází z doby, kdy po vzoru apoštolů, kteří spali s Ježíšem a hlídali ho, spali i řehtači pohromadě. Asi před 15 lety spali doopravdy řehtači společně někde v obci, dnes chodí spát každý domů. V pátek se řehtá ve 4.30 ráno, ve 14 hodin a v 17 hodin. V sobotu se řehtá ve 4.30 ráno a v 10 hodin se chodí vybírat peníze a vajíčka. U každého domu kluci nejdříve zazpívají (viz níže). Jidáši běhají po vsi odpoledne ve čtvrtek a pátek, kdy se řehtá a šlehají proutky svobodná děvčata. Na tvářích mají namalovány černé kříže, aby byli odlišeni od ostatních řehtačů. Dříve chodily 2 skupiny řehtačů, dnes jen jedna, je méně kluků. Pán chodí vpředu a má dlouhou hůl. Kluci se na řehtání scházejí u křížku u krkajdy (krchovské cesty), jidáši se tady namalují. Po každém řehtání se páni a jidáši chodí pomodlit – odříkat básničku (viz. níže) ke křížku v dolní části návsi. Píseň při sobotním vybírání: Nevinného mučení a smrt Krista Pána, rozvazujme v libosti každá duše věrná, která jest to od zlého račiž postoupiti Pro člověka hříšného Chci tě vykoupiti. On pro své umučení Dal nám věčnou milost a po tomto životě v nebi věčnou radost. Modlitba po řehtání: Anděl páně zvěstoval Panně Marii poselství a ona počala z Ducha svatého. zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. A řekla Maria: Staniž se mi podle slova tvého. Zdrávas Maria,… A slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi.

Datum vložení: 20. 12. 2020 18:54
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2020 18:54
Autor: Správce Webu

Obecní rozhlas do kapsy

SMS Info

Tato služba slouží k zasílání informací, pozvánek, novinek, ale také k rychlému varování před mimořádnou událostí

Přihlásit se k odběru zde

Cecemínsko

Cecemínsko

Dobrovolný svazek obcí "Cecemínsko"

Vstup zde

Czech POINT

Czechpoint

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Sudovo Hlavno

Czech POINT úřední hodiny

Hlavnovský zpravodaj

O naší obci

Současné Sudovo Hlavno je vesnicí, kde se neobydlené domy dají spočítat na prstech jedné ruky. O trvalé bydlení nebo domek k rekreaci je tu velký zájem. Vesnice lidem nabízí klidné, upravené prostředí a především bohatý společenský život.