Sudovo Hlavno
Sudovo Hlavno

Velikonoční řehtání

Velikonoční řehtání K tradičním velikonočním zvykům patří ve Hlavně řehtání. Řehtat se chodí ve čtvrtek ve 4.30 ráno a ve 14 hodin. V 17 hodin se chodí vybírat po domech s písničkou: Paní……dejte nám otýpku slámy anebo na petrolín. Zvyk pochází z doby, kdy po vzoru apoštolů, kteří spali s Ježíšem a hlídali ho, spali i řehtači pohromadě. Asi před 15 lety spali doopravdy řehtači společně někde v obci, dnes chodí spát každý domů. V pátek se řehtá ve 4.30 ráno, ve 14 hodin a v 17 hodin. V sobotu se řehtá ve 4.30 ráno a v 10 hodin se chodí vybírat peníze a vajíčka. U každého domu kluci nejdříve zazpívají (viz níže). Jidáši běhají po vsi odpoledne ve čtvrtek a pátek, kdy se řehtá a šlehají proutky svobodná děvčata. Na tvářích mají namalovány černé kříže, aby byli odlišeni od ostatních řehtačů. Dříve chodily 2 skupiny řehtačů, dnes jen jedna, je méně kluků. Pán chodí vpředu a má dlouhou hůl. Kluci se na řehtání scházejí u křížku u krkajdy (krchovské cesty), jidáši se tady namalují. Po každém řehtání se páni a jidáši chodí pomodlit – odříkat básničku (viz. níže) ke křížku v dolní části návsi. Píseň při sobotním vybírání: Nevinného mučení a smrt Krista Pána, rozvazujme v libosti každá duše věrná, která jest to od zlého račiž postoupiti Pro člověka hříšného Chci tě vykoupiti. On pro své umučení Dal nám věčnou milost a po tomto životě v nebi věčnou radost. Modlitba po řehtání: Anděl páně zvěstoval Panně Marii poselství a ona počala z Ducha svatého. zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. A řekla Maria: Staniž se mi podle slova tvého. Zdrávas Maria,… A slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi.

Datum vložení: 20. 12. 2020 18:54
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2020 18:54
Autor: Správce Webu

Obecní rozhlas do kapsy

SMS Info

Tato služba slouží k zasílání informací, pozvánek, novinek, ale také k rychlému varování před mimořádnou událostí

Přihlásit se k odběru lze na obecním úřadě

Cecemínsko

Cecemínsko

Dobrovolný svazek obcí "Cecemínsko"

Vstup zde

Czech POINT

Czechpoint

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Sudovo Hlavno

Czech POINT úřední hodiny

Hlavnovský zpravodaj

O naší obci

Současné Sudovo Hlavno je vesnicí, kde se neobydlené domy dají spočítat na prstech jedné ruky. O trvalé bydlení nebo domek k rekreaci je tu velký zájem. Vesnice lidem nabízí klidné, upravené prostředí a především bohatý společenský život.