Sudovo Hlavno
Sudovo Hlavno

Nakládání s odpady

Obec Sudovo Hlavno je smluvním partnerem firem zajišťujících sběr a likvidaci odpadů:

asekol ecobat ekonom

odpady

 Jak třídíme?

Středočeský kraj každoročně pořádá soutěž pro obce a města s názvem “My třídíme nejlépe” v třídění využitelných složek komunálního odpadu. Soutěž je součástí projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“, který díky aktivnímu přístupu obyvatel dostává realný smysl a zhodnocení, neboť výrazně přispívá ke zlepšování životního prostředí v našem kraji.

Obec je zapojena v systému zpětného odběru tříděného odpadu. Čím více tříděného odpadu se z obce odveze, tím vyšší je peněžní příspěvek, který obec od spol. EKO-KOM získá. Za rok 2020 to bylo 103 tis. Kč.

Přehled druhů odpadů a způsob jejich likvidace:

  • Tříděný odpad:                                   kontejnery na plasty, sklo papír, kovy, nápojové kartony
  • Běžný odpad z domácnosti:               popelnice (svoz každý týden v pátek ráno)
  • Nebezpečný odpad:                           mobilní svoz 2x ročně dle oznámení
  • Televizory, kuchyňské elektrospotřebiče:  mobilní svoz 2x ročně dle oznámení
  • Objemný odpad (křesla, matrace, koberce): mobilní svoz 2x ročně dle oznámení
  • Drobné elektrospotřebiče:                 box v budově obecního úřadu
  • Malé baterie:                                      box v obchodě na návsi (Sedláčkovi)

Pokud někdo vyklízí půdu, rekonstruuje dům, zkrátka má odpadu více, je potřeba objednat si svůj vlastní kontejner. Stavební ani jiný odpad rozhodně nepatří někam za ves do příkopu či do křoví !!!

Obecní rozhlas do kapsy

SMS Info

Tato služba slouží k zasílání informací, pozvánek, novinek, ale také k rychlému varování před mimořádnou událostí

Přihlásit se k odběru lze na obecním úřadě

Cecemínsko

Cecemínsko

Dobrovolný svazek obcí "Cecemínsko"

Vstup zde

Czech POINT

Czechpoint

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Sudovo Hlavno

Czech POINT úřední hodiny

Hlavnovský zpravodaj

O naší obci

Současné Sudovo Hlavno je vesnicí, kde se neobydlené domy dají spočítat na prstech jedné ruky. O trvalé bydlení nebo domek k rekreaci je tu velký zájem. Vesnice lidem nabízí klidné, upravené prostředí a především bohatý společenský život.